Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Uw uitdagingen

U ondervindt moeilijkheden en hebt wellicht vragen hieromtrent! Als u de antwoorden niet vindt in het onderstaande gedeelte: Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Enkele mogelijke oplossingen:
Streef naar het ontwikkelen van een geïntegreerd welzijnsbeleid, met preventieve en ondersteunende acties op verschillende organisatieniveaus, en gebaseerd op KPI's.
Stel een stuurgroep of werkgroep samen.
Laat een Pulso consultant het proces begeleiden, als expert en 'solution-focused challenger'. Ontwar de vele factoren die de betrokkenheid van werknemers beïnvloeden en breng de sterkste drivers in kaart met de WOD® Positive.
Train uw teams en medewerkers op vlak van positieve werkrelaties en teambetrokkenheid.
Evalueer en ondersteun uw medewerkers en teams via de Re-Boost® App met zijn engagement-module en de online bibliotheek met praktische tips en adviezen.
Train en coach uw managers in people management en leiderschap.
Werk aan de organisatiecultuur en -communicatie.
Houd voortdurend de vinger aan de pols met de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te ontdekken.

Enkele mogelijke oplossingen:
Streef naar het ontwikkelen van een geïntegreerd welzijnsbeleid, met preventieve en ondersteunende acties op verschillende organisatieniveaus, en gebaseerd op KPI’s.
Stel een stuurgroep of werkgroep samen.
Laat een Pulso consultant het proces begeleiden, als expert en 'solution-focused challenger'. Ontwar de vele factoren die organisatie-betrokkenheid beïnvloeden en breng de gerelateerde indicatoren en sterkste drivers in kaart met de WOD® Premium.
Train uw teams en medewerkers op vlak van positieve werkrelaties en teambetrokkenheid.
Coach uw teams en medewerkers in de basisprincipes van engagement en hoe deze in de praktijk te brengen.
Evalueer en ondersteun uw medewerkers en teams via de Re-Boost® App met zijn engagement-module en de online bibliotheek met praktische tips en adviezen.
Train en coach uw managers in people management en leiderschap.
Ontwikkel uw werkcultuur en organisatiecommunicatie.
Houd voortdurend de vinger aan de pols met de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Laat elke medewerker zijn eigen veerkracht monitoren via de online veerkrachttool Happy Care van Pulso (desgewenst kan een resultaat op groepsniveau worden verkregen).
Medewerkers volgen een individueel traject in Happy Care, waar ze aan de slag gaan met adviezen op basis van hun persoonlijke veerkracht.
Ze kunnen ook collega’s spreken tijdens de 'Resilience Talks', waar in kleine groepjes actief wordt gediscussieerd over specifieke situaties en best practices.
U wilt een extra hefboomeffect creëren? Train uw managers in het vergroten van de veerkracht op teamniveau.
Wist u dat veerkracht ook sterk samenhangt met een gezonde levensstijl...? Bekijk
dan de Healthy Lifestyle programma's en Fit@Work coachings van Pulso !

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Krijg een duidelijk overzicht van de vele drivers en hefbomen van een positieve sfeer en positieve welzijnsindicatoren (bv. tevredenheid, betrokkenheid, inzet, loyaliteit) met de WOD® Positive.
 Laat elke medewerker zijn eigen veerkracht monitoren via onze online veerkrachttool Happy Care (indien gewenst kan een resultaat op groepsniveau worden verkregen).
 Medewerkers volgen een individueel traject in Happy Care, waar ze werken met adviezen op basis van hun persoonlijke veerkracht.
 Ook kunnen zij collega's ontmoeten in de 'Connection Talks', waar in kleine groepjes actief wordt gesproken over de energizers binnen de groep.
 Wilt u een extra hefboomeffect creëren? Train uw leidinggevenden in het versterken van positieve werkrelaties en positief teamwork.
 Houd voortdurend de vinger aan de pols van de sfeer en de drijfveren van positieve indicatoren (bv. tevredenheid, betrokkenheid, engagement) met behulp van de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen:

Laat elke medewerker zijn eigen veerkracht monitoren via onze online veerkrachttool Happy Care (indien gewenst kan een resultaat op groepsniveau worden verkregen).
 Medewerkers volgen een individueel traject in Happy Care, waar ze werken met adviezen op basis van hun persoonlijke veerkracht.
 Ze kunnen ook collega’s spreken tijdens de 'Resilience Talks', waar in kleine groepjes wordt gereflecteerd op specifieke situaties en best practices.
 Wilt u een extra hefboomeffect creëren? Train uw managers in het vergroten van de team veerkracht.
 Wist u dat veerkracht ook sterk samenhangt met een gezonde levensstijl? Bekijk dan de Healthy Lifestyle programma's en Fit@Work coachings van Pulso!

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Organiseer een onderzoek met Pulso's WOD® PSRA om risico's en buffers met betrekking tot stress, burn-out, ongewenst gedrag en absenteïsme te meten.
 Het performante en visueel aantrekkelijke digitale rapporteringsdashboard van de WOD® brengt deze psychosociale sleutelindicatoren in kaart, net als de werkkenmerken en de persoonlijke hulpbronnen die ermee gepaard gaan.
 Laat deze meting geen eindpunt zijn: vertaal de gekwantificeerde uitdagingen en risico's uit dit onderzoek naar een actieplan, en definieer gewenste acties op organisatieniveau en op niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
 Overweeg om als follow-up van de kwantitatieve enquête een kwalitatief onderzoek te doen. Dit kan via groepsdiscussies of individuele interviews met uw medewerkers, zodat u de resultaten diepgaander kunt onderzoeken, een beter inzicht in de problemen kunt krijgen en op een participatieve en constructieve manier ideeën voor verbeteringen kunt verzamelen.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Organiseer een meting met onze WOD® PSRA om risico's en buffers te meten met betrekking tot stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk en ziekteverzuim.
 Vertaal de uitdagingen en risico's uit dit onderzoek in een actieplan.
 Definieer gewenste acties op het niveau van de organisatie en op het niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
 Zorg ervoor dat uw managers weten hoe ze stress in het team kunnen opvangen en voorkomen. Dit kan via Stress Detection & Team Resilience Training & Intervisie programma's.
 Geef uw medewerkers de mogelijkheid om individueel hun welzijn te monitoren en stress management advies te ontvangen via onze Re-Boost app. Rol  een Employee Assistance Programme uit. Via een EAP wordt ondersteuning geboden aan de medewerkers & managers met een effectieve hulpvraag. Deze ondersteuning leidt tot een verbeterd welzijn, zo blijkt uit effectiviteitsmetingen. Stop niet bij een eenmalige meting en opvolging maar hou constant de vinger aan de pols en volg positieve evoluties op via de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Breng risico's en buffers met betrekking tot stress in kaart met onze WOD® PSRA-enquête.
 Vertaal de uitdagingen en risico's uit deze survey naar een gepast actieplan.
 Definieer gewenste acties op het niveau van de organisatie en op niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
 Zorg ervoor dat uw managers weten hoe ze stress in het team kunnen opvangen en voorkomen. Dit kan via Stress Detection & Team Resilience Training & Intervisie programma's.
 Geef uw medewerkers de mogelijkheid om individueel welzijn te monitoren en stressmanagementadvies te ontvangen via onze Re-Boost app. Rol een Employee Assistance Programme uit. Via een EAP wordt ondersteuning geboden aan de medewerkers & managers met een effectieve hulpvraag. Deze ondersteuning leidt tot een verbeterd welzijn, zo blijkt uit effectiviteitsmetingen. Stop  niet bij een eenmalige meting en opvolging, maar hou constant de vinger aan de pols en volg positieve evoluties op via de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Breng risico's en buffers met betrekking tot stress in kaart met onze WOD® PSRA-enquête.
Vertaal de uitdagingen en risico's uit deze survey naar een actieplan.
Definieer de gewenste acties op zowel organisatieniveau als op het niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
Zorg ervoor dat uw managers weten hoe ze stress in het team kunnen ondersteunen en voorkomen. Dit kan via Stress Detection & Team Resilience Training & Intervisie programma's.
Geef uw medewerkers de mogelijkheid om individueel welzijn te monitoren en stress management advies te ontvangen via onze Re-Boost® app. Rol een Employee Assistance Programme uit. Via een EAP wordt ondersteuning geboden aan de medewerkers & managers met een effectieve hulpvraag. Deze ondersteuning leidt tot een verbeterd welzijn, zo blijkt uit effectiviteitsmetingen. Stop niet bij een eenmalige meting en opvolging, maar hou constant de vinger aan de pols en volg positieve evoluties op via de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Breng risico's en buffers met betrekking tot Ongewenst Gedrag op de werkvloer, Stress en Teamdynamiek in kaart met onze WOD® PSRA-enquête.
Vertaal de uitdagingen en risico's uit deze survey naar een actieplan.
Definieer gewenste acties op zowel organisatieniveau als op niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
Zorg ervoor dat uw managers weten hoe ze stress en conflicten in het team kunnen opvangen en voorkomen. Dit kan via trainingen rond stressdetectie, team veerkracht, conflict preventie & intervisie programma's.
Laat uw vertrouwenspersonen de gecertificeerde 5-daagse opleiding voor vertrouwenspersonen en de daaropvolgende intervisie volgen. Schakel tijdig
een externe Pulso-bemiddelaar in. Rol een Employee Assistance Programme uit. Via een EAP wordt ondersteuning geboden aan de medewerkers & managers met een effectieve hulpvraag. Deze ondersteuning leidt tot een verbeterd welzijn, zo blijkt uit effectiviteitsmetingen. Laat het niet bij een eenmalige meting, maar hou constant de vinger aan de pols en volg positieve evoluties op met een WOD® Barometer op maat van uw bedrijf.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Breng risico's en buffers met betrekking tot Stress, Demotivatie en Ongewenst gedrag in kaart met onze WOD®PSRA-enquête, of - nog beter - overweeg een enquête met onze WOD® Premium om de vele factoren te ontrafelen die de algemene sfeer, het welzijn en de motivatie van werknemers op het werk beïnvloeden.
 Vertaal de uitdagingen en risico's uit dit onderzoek in een actieplan.
 Bepaal de gewenste acties op het niveau van de organisatie en op niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
 Zorg ervoor dat uw managers weten hoe ze stress en demotivatie in het team kunnen opvangen en voorkomen. Dit kan via Stress Detection & Team Resilience Training & Intervisie programma's.
 Geef uw medewerkers de mogelijkheid om individueel welzijn te monitoren en stressmanagement en motivatieadvies te ontvangen via onze Re-Boost® app. Rol
 een Employee Assistance Programme uit. Via een EAP wordt ondersteuning geboden aan de medewerkers & managers met een effectieve hulpvraag. Deze ondersteuning leidt tot een verbeterd welzijn, zo blijkt uit effectiviteitsmetingen.
 Laat het niet bij een eenmalige meting en follow-up, maar hou constant de vinger aan de pols en volg positieve evoluties op via de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Breng risico's en buffers met betrekking tot Stress in kaart met onze WOD® PSRA.
Vertaal de uitdagingen en risico's uit deze survey naar een actieplan.
Definieer gewenste acties op zowel organisatieniveau als op niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
Zorg ervoor dat uw managers weten hoe ze stress in het team kunnen opvangen en voorkomen. Dit kan via Stress Detection & Team Resilience Training & Intervisie programma's.
Geef uw medewerkers de mogelijkheid om individueel welzijn te monitoren en stress management advies te ontvangen via onze Re-Boost® app. Rol  een Employee Assistance Programme uit. Via een EAP wordt ondersteuning geboden aan de medewerkers & managers met een effectieve hulpvraag. Deze ondersteuning leidt tot een verbeterd welzijn, zo blijkt uit effectiviteitsmetingen.
Laat het niet bij een eenmalige meting en opvolging, maar hou constant de vinger aan de pols en volg positieve evoluties op via de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Breng risico's en buffers met betrekking tot verzuim en stress in kaart met onze WOD® PSRA-enquête, of - nog beter - overweeg een enquête met onze WOD® Premium om de vele werkgerelateerde factoren die verzuim beïnvloeden te ontwarren en de bijbehorende indicatoren en sterkste drijfveren in kaart te brengen.
 Vertaal de uitdagingen en risico's uit deze meting in een actieplan.
 Bepaal de gewenste acties op het niveau van de organisatie en op het niveau van specifieke afdelingen/entiteiten.
 Zorg ervoor dat uw leidinggevenden weten hoe ze met verzuim moeten omgaan en hoe ze verzuim- en terugkeergesprekken moeten voeren door verzuimtrainingen te organiseren.
 Geef uw medewerkers de mogelijkheid om individueel welzijn te monitoren en stressmanagementadvies te ontvangen via onze Re-Boost® app. Rol een Employee Assistance Programme uit. Via een EAP wordt ondersteuning geboden aan de medewerkers & managers met een effectieve hulpvraag. Deze ondersteuning leidt tot een verbeterd welzijn, zo blijkt uit effectiviteitsmetingen.
 Laat het niet bij een eenmalige meting en follow-up, maar hou constant de vinger aan de pols en volg positieve evoluties op via de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Ontwar de vele werkgerelateerde factoren die het absenteïsme beïnvloeden en breng de gerelateerde indicatoren en sterkste drijfveren in kaart met de WOD® Premium.
 Maak een meer gedetailleerde analyse van de soorten absenteïsme en de attitudes en verwachtingen van werknemers in verband met absenteïsme met de WOD® Module Absenteïsme.
 Train uw HR-officers en managers op vlak van het thema verzuim en geef hen de vaardigheden nodig bij het voeren van verzuimgesprekken.  
 Implementeer een EAP (Employee Assistance Programme) als een effectieve individuele ondersteuning, door middel van kortdurende, oplossingsgerichte counseling.
 Ontwikkel een reïntegratieprogramma ter ondersteuning van individuen, teams en managers. Implementeer acties die specifiek verband inspelen op de risico’s voor burn-out.
 Hou voortdurend de vinger aan de pols wat de verzuimindicatoren en drijfveren betreft met behulp van de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Ontwar de vele werkgerelateerde factoren die het absenteïsme beïnvloeden en breng de gerelateerde indicatoren en sterkste drijfveren in kaart met de WOD® Premium.
 Maak een meer gedetailleerde analyse van de soorten absenteïsme en de attitudes en verwachtingen van werknemers in verband met absenteïsme met de WOD® Module Absenteïsme.
 Stel een werkgroep of stuurgroep rond het thema verzuim aan.
 Laat Pulso u begeleiden bij de uitrol van specifieke verzuim-preventie acties.
 Implementeer acties specifiek met betrekking tot voorkomen van burn-out.
 Hou continu de vinger aan de pols op vlak van de verzuim-indicatoren en -drivers met behulp van de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Ontwar de vele werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op verloop en loyaliteit, en breng de bijbehorende indicatoren en sterkste drijfveren in kaart met de WOD® Premium.
 Organiseer focusgroepen om de resultaten verder uit te diepen, een beter inzicht te krijgen in de problematiek en op een participatieve en constructieve manier ideeën voor verbeteringen te verzamelen.
 Richt een werk- of stuurgroep op om de resultaten in concrete acties om te zetten.
 Coach teams en managers om verloop van gewaardeerde teamleden te voorkomen.
 Train managers in de basisprincipes van (team)betrokkenheid.
 Hou continu de vinger aan de pols op vlak van verloop-indicatoren en -drivers met behulp van de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Ontwar de vele werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op verloop en loyaliteit, en breng de bijbehorende indicatoren en sterkste drijfveren in kaart met de WOD® Premium.
 Stel een werk- of stuurgroep in om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van de organisatie. Coach teams en managers om verloop van gewaardeerde teamleden te voorkomen.
 Train managers in de basisprincipes van (team)engagement.
 Hou continu de vinger aan de pols op vlak van verloop-indicatoren en -drivers met behulp van de WOD® Barometer.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Verandering brengt inderdaad emoties en weerstand met zich mee. Dit feit ontkennen of er boos over worden maakt de weerstand alleen maar groter.
 Erken de verandering, de emoties en de gevolgen die ermee gepaard gaan!
 Organiseer trainingen voor leidinggevenden, HR en vertrouwenspersonen waarin zij leren om medewerkers te ondersteunen bij een veranderingsproces.
 Creëer gespreksmogelijkheden voor de medewerkers door middel van 'verbindingsgesprekken'.
 Installeer een (tijdelijk) EAP om die medewerkers te bereiken die extra individuele ondersteuning nodig hebben in een moeilijke periode.
 Wilt u ook de gevolgen van de verandering op het welzijn, en de evolutie ervan in de tijd, opvolgen via metingen? Dat kan via onze Barometer-tool.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Hoe bereidt u uw werknemers voor op toekomstige veranderingen?

Enkele mogelijke oplossingen :

Verandering brengt inderdaad emoties en weerstand met zich mee. Dit feit ontkennen of er boos over worden maakt de weerstand alleen maar groter.
 Erken de verandering, de emoties en de gevolgen die ermee gepaard gaan!
 Laat Pulso u begeleiden en hou zo de vinger aan de pols in een veranderingstraject. Organiseer trainingen voor leidinggevenden, HR en vertrouwenspersonen waarin zij leren om medewerkers te begeleiden in een veranderingsproces.
 Creëer gespreksmogelijkheden voor de medewerkers door middel van 'verbindingsgesprekken'.
 Installeer een (tijdelijk) EAP om die medewerkers te bereiken die in een moeilijke periode extra individuele ondersteuning nodig hebben.
 Wilt u ook de gevolgen van de verandering op het welzijn, en de evolutie ervan in de tijd, opvolgen via metingen? Dat kan via onze Barometer-tool.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Verandering brengt inderdaad emoties en weerstand met zich mee. Dit feit ontkennen of er boos over worden maakt de weerstand alleen maar groter.
 Erken de verandering, de emoties en de gevolgen die ermee gepaard gaan!
 Organiseer trainingen voor leidinggevenden, HR en vertrouwenspersonen waarin zij leren om medewerkers te ondersteunen bij een veranderingsproces.
 Creëer gespreksmogelijkheden voor de medewerkers door middel van 'verbindingsgesprekken'.
 Installeer een (tijdelijk) EAP om die medewerkers te bereiken die extra individuele ondersteuning nodig hebben in een moeilijke periode.
 Wilt u ook de gevolgen van de verandering op het welzijn, en de evolutie ervan in de tijd, opvolgen via metingen? Dat kan via onze Barometer-tool.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Verandering brengt inderdaad emoties en weerstand met zich mee. Dit feit ontkennen of er boos over worden maakt de weerstand alleen maar groter.
 Erken de verandering, de emoties en de gevolgen die ermee gepaard gaan!
 Organiseer trainingen voor leidinggevenden, HR en vertrouwenspersonen waarin zij leren om medewerkers te ondersteunen bij een veranderingsproces.
 Creëer gespreksmogelijkheden voor de medewerkers door middel van 'verbindingsgesprekken'.
 Installeer een (tijdelijk) EAP om die medewerkers te bereiken die extra individuele ondersteuning nodig hebben in een moeilijke periode.
 Wilt u ook de gevolgen van de verandering op het welzijn, en de evolutie ervan in de tijd, opvolgen via metingen? Dat kan via onze Barometer-tool.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Laat u adviseren bij het opstellen van uw beleid omtrent kritieke incidenten. Laat u hierbij begeleiden door een Pulso expert.
 Train uw mensen van de preventiedienst, veiligheid en HR in traumapreventie en hulp bij kritieke incidenten, zodat zij snel en adequaat kunnen reageren in crisissituaties.
 In geval van een incident: zorg voor een critical incident expert ter plaatse. Snel en adequaat reageren in de eerste 48 uur na het incident vermindert het risico op posttraumatische stress. Het traumateam van Pulso staat klaar om in te grijpen.
 Zorg ook voor individuele ondersteuning in de periode na het incident, zodat collega's er een beroep op kunnen doen als dat nodig is. Dit kan in de vorm van een tijdelijke EAP-lijn.
 Wist u dat Pulso ook een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening), die gebruikt kan worden bij een preventief veiligheidsbeleid?

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Laat u adviseren bij het opstellen van uw beleid omtrent kritieke incidenten. Laat u hierbij begeleiden door een Pulso expert.
 Train uw mensen van de preventiedienst, veiligheid en HR in traumapreventie en hulp bij kritieke incidenten, zodat zij snel en adequaat kunnen reageren in crisissituaties.
 In geval van een incident: zorg voor critical incident expert ter plaatse. Snel en adequaat reageren in de eerste 48 uur na het incident vermindert het risico op posttraumatische stress. Het traumateam van Pulso staat klaar om in te grijpen.
 Zorg ook voor individuele ondersteuning in de periode na het incident, zodat collega's er een beroep op kunnen doen als dat nodig is. Dit kan in de vorm van een tijdelijke EAP-lijn.
 Wist u dat Pulso ook een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening), die gebruikt kan worden bij een preventief veiligheidsbeleid?

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Laat u adviseren bij het opstellen van uw beleid omtrent kritieke incidenten. Laat u hierbij begeleiden door een Pulso expert.
 Train uw mensen van de preventiedienst, veiligheid en HR in traumapreventie en hulp bij kritieke incidenten, zodat zij snel en adequaat kunnen reageren in crisissituaties.
 In geval van een incident: zorg voor critical incident expert ter plaatse. Snel en adequaat reageren in de eerste 48 uur na het incident vermindert het risico op posttraumatische stress. Het traumateam van Pulso staat klaar om in te grijpen.
 Zorg ook voor individuele ondersteuning in de periode na het incident, zodat collega's er een beroep op kunnen doen als dat nodig is. Dit kan in de vorm van een tijdelijke EAP-lijn.
 Wist u dat Pulso ook een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening), die gebruikt kan worden bij een preventief veiligheidsbeleid?

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Laat u adviseren bij het opstellen van uw beleid omtrent kritieke incidenten. Laat u hierbij begeleiden door een Pulso expert.
 Train uw mensen van de preventiedienst, veiligheid en HR in traumapreventie en hulp bij kritieke incidenten, zodat zij snel en adequaat kunnen reageren in crisissituaties.
 In geval van een incident: zorg voor critical incident expert ter plaatse. Snel en adequaat reageren in de eerste 48 uur na het incident vermindert het risico op posttraumatische stress. Het traumateam van Pulso staat klaar om in te grijpen.
 Zorg ook voor individuele ondersteuning in de periode na het incident, zodat collega's er een beroep op kunnen doen als dat nodig is. Dit kan in de vorm van een tijdelijke EAP-lijn.
 Wist u dat Pulso ook een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening), die gebruikt kan worden bij een preventief veiligheidsbeleid?

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Laat u adviseren bij het opstellen van uw beleid omtrent kritieke incidenten. Laat u hierbij begeleiden door een Pulso expert.
 Train uw mensen van de preventiedienst, veiligheid en HR in traumapreventie en hulp bij kritieke incidenten, zodat zij snel en adequaat kunnen reageren in crisissituaties.
 In geval van een incident: zorg voor critical incident expert ter plaatse. Snel en adequaat reageren in de eerste 48 uur na het incident vermindert het risico op posttraumatische stress. Het traumateam van Pulso staat klaar om in te grijpen.
 Zorg ook voor individuele ondersteuning in de periode na het incident, zodat daarop een beroep kan worden gedaan wanneer dat nodig is. Dit kan in de vorm van een tijdelijke EAP-lijn.
 Wist u dat Pulso ook een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening), die gebruikt kan worden bij een preventief veiligheidsbeleid?

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Begin met de basis: komen tot een duidelijke visie op leiderschap, op de gewenste leiderschapsstijlen en -gedragingen is een belangrijke eerste stap. Laat Pulso u begeleiden bij deze denkoefening op directieniveau.
 Krijg inzicht in de perceptie van uw medewerkers over de huidige leiderschapsstijlen aan de hand van de WOD® Module Leiderschap.
 Zorg voor een draagvlak bij uw leidinggevenden door focusgroepen op te zetten. Zo is er ruimte voor de inbreng van de leidinggevenden, en creëert u motivatie door hen actief te betrekken.
 Vertaal de gekozen prioriteiten naar gewenste acties, en rol ze uit via training, intervisie en coaching.
 Voorzie meetmomenten van bij start van de leiderschapsinitiatieven, en ook achteraf, om evoluties op te volgen. Bouw voortdurende ondersteuning in voor uw managers via de optie managementassistentie in uw EAP. Dit geeft hen een permanent klankbord voor actuele uitdagingen in hun team (bv. bij conflicten, re-integratiecases, verhoogde stress,...).

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Begin met de basis: komen tot een duidelijke visie op leiderschap, op de gewenste leiderschapsstijlen en -gedragingen is een belangrijke eerste stap. Laat Pulso u begeleiden bij deze denkoefening op directieniveau.
 Krijg inzicht in de perceptie van uw medewerkers over de huidige leiderschapsstijlen aan de hand van de WOD® Module Leiderschap.
 Zorg voor een draagvlak bij uw leidinggevenden door focusgroepen op te zetten. Zo is er ruimte voor de inbreng van de leidinggevenden, en creëert u motivatie door hen actief te betrekken.
 Vertaal de gekozen prioriteiten naar gewenste acties, en rol ze uit via training, intervisie en coaching.
 Voorzie meetmomenten van bij start van de leiderschapsinitiatieven, en ook achteraf, om evoluties op te volgen. Bouw voortdurende ondersteuning in voor uw managers via de optie managementassistentie in uw EAP. Dit geeft hen een permanent klankbord voor actuele uitdagingen in hun team (bv. bij conflicten, re-integratiecases, verhoogde stress,...).

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Wist u dat Pulso een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening)? Deze tool kan gebruikt worden in verschillende contexten: bij rekrutering en selectie, personeelsbeoordeling, sensibilisering en opleiding.
 Train uw medewerkers van de afdelingen Preventie, Veiligheid en Gezondheid en HR in het voeren van feedbackgesprekken en coachings met betrekking tot veiligheidsattitudes en -gedrag.
 Sensibiliseer en train uw werknemers op het gebied van veiligheidsgedrag op de werkplek.
 Organiseer workshops over veiligheidsgedrag, aangepast aan uw context en activiteiten.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Wist u dat Pulso een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening)? Deze tool kan gebruikt worden in verschillende contexten: bij rekrutering en selectie, personeelsbeoordeling, sensibilisering en opleiding.
 Train uw medewerkers van de afdelingen Preventie, Veiligheid en Gezondheid en HR in het voeren van feedbackgesprekken en coachings met betrekking tot veiligheidsattitudes en -gedrag.
 Sensibiliseer en train uw werknemers op het gebied van veiligheidsgedrag op de werkplek.
 Organiseer workshops over veiligheidsgedrag, aangepast aan uw context en activiteiten.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Wist u dat Pulso een online veiligheidstool heeft (Safety Attitude Screening)? Deze tool kan gebruikt worden in verschillende contexten: bij rekrutering en selectie, personeelsbeoordeling, sensibilisering en opleiding.
 Train uw medewerkers van de afdelingen Preventie, Veiligheid en Gezondheid en HR in het voeren van feedbackgesprekken en coachings met betrekking tot veiligheidsattitudes en -gedrag.
 Sensibiliseer en train uw werknemers op het gebied van veiligheidsgedrag op de werkplek.
 Organiseer workshops over veiligheidsgedrag, aangepast aan uw context en activiteiten.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Krijg inzicht in het welzijn en de werkbeleving van uw diverse werknemerspopulatie aan de hand van de WOD® Premium en de sociodemografische vragen.
 Neem preventieve maatregelen en stimuleer een cultuur van wederzijds respect op het werk door sensibiliseringsacties te organiseren rond respectvolle communicatie en constructieve samenwerking.
 Organiseer workshops met werknemers en/of teamleiders en managers over goede praktijken en wederzijds respect op de werkplek.
 Train uw managers en vertrouwenspersonen in conflictpreventie en conflictbeheersing.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Krijg inzicht in het welzijn en de werkbeleving van uw diverse werknemerspopulatie aan de hand van de WOD® Premium en de sociodemografische vragen.
 Neem preventieve maatregelen en stimuleer een cultuur van wederzijds respect op het werk door het organiseren van sensibilisatie rond respectvolle communicatie en constructieve samenwerking.
 Organiseer workshops met werknemers en/of teamleiders en managers over goede praktijken en wederzijds respect op de werkplek.
 Train uw managers en vertrouwenspersonen in conflictpreventie en conflictbeheersing.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Krijg inzicht in het welzijn en de werkbeleving van uw diverse werknemerspopulatie aan de hand van de WOD® Premium en de sociodemografische vragen.
 Neem preventieve maatregelen en stimuleer een cultuur van wederzijds respect op het werk door het organiseren van sensibilisatie rond respectvolle communicatie en constructieve samenwerking.
 Organiseer workshops met werknemers en/of teamleiders en managers over goede praktijken en wederzijds respect op de werkplek.
 Train uw managers en vertrouwenspersonen in conflictpreventie en conflictbeheer.
 Laat uw vertrouwenspersonen de gecertificeerde 5-daagse opleiding voor vertrouwenspersonen en de daaropvolgende intervisies volgen.
 Doe tijdig een beroep op een externe Pulso-bemiddelaar.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Neem preventieve maatregelen door opleidingen te organiseren over constructieve samenwerking en communicatie.
 Train uw managers en vertrouwenspersonen in conflictpreventie en conflictbeheersing.
 Krijg inzicht in de kwaliteit van samenwerkingsrelaties en het risico op conflicten en ander ongewenst gedrag op het werk, dankzij onze WOD® PSRA-analyse.
 Zorg ervoor dat uw managers weten hoe ze conflicten in het team kunnen voorkomen. Dit is mogelijk via Conflict Preventie Training & Intervisieprogramma's.
 Laat uw vertrouwenspersonen de gecertificeerde 5-daagse opleiding voor vertrouwenspersonen en de daaropvolgende intervisies volgen.
 Ga er niet van uit dat conflicten zich vanzelf oplossen en vraag tijdig ondersteuning aan een Pulso-bemiddelaar.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Neem preventieve maatregelen door opleidingen te organiseren over constructieve samenwerking en communicatie.
 Train uw managers en vertrouwenspersonen in conflictpreventie en conflictbeheersing.
 Krijg inzicht in de kwaliteit van samenwerkingsrelaties en het risico op conflicten en ander ongewenst gedrag op het werk, via onze WOD® PSRA analyse.
 Ga er niet van uit dat conflicten zich vanzelf oplossen en zoek tijdig ondersteuning van een Pulso mediator indien dit wordt aanbevolen.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Zorg ervoor dat conflictpreventie voldoende verankerd is in uw welzijnsbeleid.
 Neem preventieve maatregelen door opleidingen te organiseren rond constructieve samenwerking en communicatie.
 Focus op sterk leiderschap en teamwork en ontwikkel hiervoor specifieke programma's.
 Train uw leidinggevenden en vertrouwenspersonen in conflictpreventie en conflicthantering.
 Krijg inzicht in de kwaliteit van samenwerkingsrelaties en het risico op conflicten en ander ongewenst gedrag op het werk, via onze WOD® PSRA-analyse.
 Ga er niet van uit dat conflicten zich vanzelf oplossen en zoek tijdig ondersteuning van een Pulso-bemiddelaar indien nodig.

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Train uw medewerkers in de grondbeginselen en basisvoorwaarden van goed teamwork.
 Zet aparte teamcoaching- of teamweerbaarheidsprogramma's op voor specifieke teams.
 Coach de leidinggevenden in het op een hoger niveau brengen van teamwork en samenwerking.
 Krijg inzicht in de kwaliteit van samenwerkingsrelaties en teamwork, en de link met uw welzijns-KPI’s dankzij de WOD® Positive.
 Beoordeel en ondersteun de teamleden met de Re-Boost® App via de module Team en de online Bibliotheek met praktische tips en adviezen (indien gewenst kan een resultaat op teamniveau worden verkregen).

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

Enkele mogelijke oplossingen :

Train uw medewerkers in de grondbeginselen en basisvoorwaarden van goed teamwork.
 Zet aparte teamcoaching- of teamweerbaarheidsprogramma's op voor specifieke teams.
 Coach de leidinggevenden in het op een hoger niveau brengen van teamwork en samenwerking.
 Krijg inzicht in de kwaliteit van samenwerkingsrelaties en teamwork, en de link met uw welzijns-KPI’s met de WOD® Positive.
 Beoordeel en ondersteun de teamleden met de Re-Boost® App via de module Team en de online Bibliotheek met praktische tips en adviezen (indien gewenst kan een resultaat op teamniveau worden verkregen).

Neem contact met ons op om uw optimale oplossing te vinden.

VRAAG HET GEWOON!

Wilt u meer weten?

+