Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Analyseer en neem actie
  3. All-in meting

ALL-IN METING

Met de WOD® Premium, helpt Pulso u om een evenwichtige en diepgaande analyse van de dynamiek van uw organisatie uit te voeren, waardoor u verschillende bedrijfsdoelstellingen tegelijkertijd kan nastreven en uw investeringen efficiënter kan toewijzen.


 Ons WOD® Premium instrument past bijzonder goed in een geïntegreerde aanpak. Het boort zowel positieve als negatieve welzijnsindicatoren aan (werkbetrokkenheid, organisatorisch engagement, werktevredenheid, loyaliteit, ambassadeurschap, maar ook stress, burn-out, ongewenst gedrag en absenteïsme). Bovendien brengt het alle mogelijke factoren die het welzijn beïnvloeden in kaart: werkfactoren op taak-, team-, management- en organisatieniveau, en persoonlijke factoren op individueel niveau (bv. veerkracht, optimisme, self-efficacy, veranderingsvermogen). Met de WOD® Premium beschikt u over een all-in meetinstrument, dat de elementen van de WOD® PSRA ('Psychosociale Risico Analyse') en de WOD® Positive combineert.

Met het online dashboard van de WOD® Premium krijgt u een volledig beeld van het stressniveau, het risico op burn-out, het verzuimniveau en het ongewenste gedrag van uw werknemers, maar ook van hun betrokkenheid, loyaliteit en ambassadeurschap. Bovendien krijgt u inzicht in de werkaspecten die uw werknemers het belangrijkst vinden, en welke daarvan het belangrijkst zijn voor hun totale welzijn. Wij bieden u een unieke tool die u een duidelijk inzicht geeft in uw sterke punten en prioriteiten, waardoor u en uw managers de gepaste acties kunnen ondernemen. Het WOD® Premium dashboard laat u toe om de Key Performance Indicators van uw werknemers op te volgen en deze informatie te gebruiken als input voor uw Integraal Welzijnsbeleid
 De ervaren Pulso consultants begeleiden en ondersteunen u doorheen het ganse traject van uw project, van A tot Z, en definiëren - samen met u - de meest geschikte acties om het welzijn van uw werknemers te verbeteren. Bovendien kan u deze inzichten ook gebruiken om nieuw talent aan te trekken voor uw organisatie. Pulso kan u ook ondersteunen bij de implementatie van deze acties en de evaluatie ervan.

Lees meer over de WOD®.
Lees meer over onze methode en aanpak.

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+