Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Analyseer en neem actie
  3. Enquête-aanpak

AANPAK, VISIE EN METHODEN

Het meten van het welzijn in uw organisatie is een waardevolle oefening, op voorwaarde dat ze met de nodige zorg en toewijding wordt uitgevoerd. Zo’n meting vormt het vertrekpunt waarvan plannen tot verbetering gemaakt worden voor het welzijn van uw werknemers en de organisatiedynamiek. Een optimaal resultaat wordt bereikt door te kiezen voor een goede begeleiding en de juiste tools.

Met Pulso kan u rekenen op een professionele begeleiding doorheen het ganse traject van uw project: van de voorbereiding en organisatie van een enquête of studie tot de opmaak en uitvoering van de nodige actieplannen.

Pulso's team heeft de kennis, de expertise en de wetenschappelijke achtergrond om u te helpen met de optimale tools en statistische methodes om uw psychosociale sleutelindicatoren te meten en te analyseren (engagement, organisatorisch engagement, stress, burn-out...), alsook de werkkenmerken en de persoonlijke hulpbronnen die ermee verbonden zijn.
 De tool Well-being and Organisational Dynamics (WOD®) is ons standaardinstrument voor uw personeelsenquêtes. Lees meer over de WOD®.
 Voor diepgaande analyses van specifieke thema's heeft Pulso ook korte vragenlijsten (modules) met aanvullende items, en dit over diverse onderwerpen.
 De WOD® wordt gecombineerd met een interactief en visueel aantrekkelijk rapporteringsdashboard. In dit dashboard worden uw enquêteresultaten voorgesteld met de optie om in te zoomen op de sterktes en prioriteiten van uw bedrijf en teams. Daarnaast worden in het dashboard de nodige referentiepunten voorzien om u te helpen uw resultaten beter te interpreteren en de nodige acties te kunnen formuleren. Aangezien deze resultaten onmiddellijk beschikbaar zijn na de afsluiting van de enquête, weet u meteen aan welke onderwerpen u prioriteit moet geven bij het doorvoeren van verbeteringen.
 Naast deze bedrijfs- en teamrapporten voorzien wij ook een individueel feedbackrapport voor uw medewerkers met persoonlijke resultaten, adviezen, tips en tricks. Dit individueel rapport zorgt ervoor dat uw medewerkers empowered worden om hun welzijn ook zelf in handen te nemen.
 Als follow-up van een enquête organiseren we -waar nodig- focusgroepen of interviews. Deze dienen om de resultaten verder uit te diepen, om een beter inzicht te krijgen in de problematiek en om op een constructieve manier ideeën voor verbeteringen te verzamelen. Deze participatieve methode levert u suggesties en waarderende opmerkingen van uw werknemers op, en het verhoogt de betrokkenheid van de werknemers. Pulso kan focusgroepen of interviews uitvoeren met al uw werknemers of met representatieve steekproeven van uw organisatie, in specifieke teams of met een focus op specifieke onderwerpen.
 Het team van Pulso begeleidt uw organisatie bij het vertalen van de belangrijkste bevindingen uit de analyse naar specifieke en effectieve acties. Wij zullen dit doen in nauwe samenwerking met alle verantwoordelijke partijen in uw organisatie. Actieplannen moeten deel uitmaken van een duurzaam en geïntegreerd welzijnsbeleid. Daarom zorgen we ervoor dat de voorgestelde acties afgestemd zijn op de specifieke context van uw organisatie, uw missie en uw strategie, en dat ze tegemoetkomen aan de bezorgdheden die uw werknemers uitten tijdens de enquête, focusgroepen of individuele interviews. Wij helpen u bij het bepalen van een tijdschema voor het realiseren van de acties en bepalen wie waarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 Pulso treedt op als uw externe partner om aandachtspunten, knelpunten of problemen die tijdens de bevraging aan het licht gekomen zijn, zorgvuldig aan te pakken en om het communicatie- en creatieproces doorheen uw project te vergemakkelijken.

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+