Neem contact met ons op

 1. Home
 2. Digitale tools
 3. WOD®

WOD®

Verbeter uw continue luisterstrategie met de WOD®, onze gebruiksvriendelijke en betrouwbare enquêtetool. Gebruik de inzichtelijke resultaten als startpunt bij het opstellen van een actieplan voor het welzijn en de betrokkenheid van uw werknemers.

Onze Well-being and Organisational Dynamics (WOD®) tool is het ideale hulpmiddel voor uw personeelsenquêtes: een erkende, wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst in combinatie met een interactief en visueel aantrekkelijk rapporteringsdashboard.
De WOD®-tool brengt psychosociale sleutelindicatoren (engagement, organisatorisch engagement, stress, burn-out...) in kaart, evenals relevante werkkenmerken en persoonlijke hulpbronnen.
De WOD® gaat vergezeld van een interactief en visueel aantrekkelijk rapporteringsdashboard waarin uw enquêteresultaten met de sterktes en prioriteiten van uw bedrijf en teams worden voorgesteld, alsook referentiepunten voor acties. Aangezien deze resultaten onmiddellijk beschikbaar zijn na de afsluiting van het onderzoek, weet u meteen aan welke onderwerpen u prioriteit moet geven bij het doorvoeren van verbeteringen.
Naast deze bedrijfs- en teamrapporten, voorzien wij ook een individueel feedbackrapport voor uw medewerkers. Hierin staan de persoonlijke resultaten, advies, tips en tricks voor elke deelnemer aan het onderzoek wat ervoor zorgt dat uw medewerkers empowered worden.
De ervaren consultants van Pulso ondersteunen u, zowel bij het opstellen van het actieplan als bij het implementeren en evalueren van de acties.
Krachtig en aanpasbaar
De WOD® tool is een krachtig instrument om de complexiteit van uw organisatiedynamiek in kaart te brengen en te begrijpen.
Het is mogelijk om de WOD® vragenlijst aan te passen en uit te breiden met extra vragen of WOD®Modules.
Dynamisch en interactief
Met de WOD® tool krijgt u onmiddellijk resultaten voor uw organisatie en voor al uw subgroepen, overzichtelijk gepresenteerd in een dynamisch en interactief dashboard. Zo kunt u snel inspelen op wat er leeft in uw organisatie en op de behoeften van uw medewerkers. U kunt de resultaten verder analyseren, interpreteren en toetsen aan uw hypotheses.
Robuuste benchmark
U kunt de resultaten van uw organisatie en van uw subgroepen vergelijken met een robuuste externe benchmark.
 Daarnaast kunt u ook uw verschillende subgroepen met elkaar vergelijken (interne benchmark) en kunt u de evolutie in de tijd op de voet volgen.
Anoniem en vertrouwelijk
Als externe en neutrale partner garandeert Pulso een vertrouwelijke behandeling van de gegevens en resultaten van uw medewerkers. Een noodzakelijke voorwaarde voor deelnemers om de vragenlijst in alle eerlijkheid in te vullen. Ook de toegang tot het online dashboard is beveiligd.
Pulso hanteert hoge normen voor de bescherming van persoonsgegevens.
Internationaal
De WOD® tool is beschikbaar in verschillende talen en wordt ondersteund door een uitgebreid internationaal netwerk van partners.
Verschillende versies van de WOD®. WOD® tool is beschikbaar in verschillende versies, waarvan er zeker wel één zal tussenstaan die voldoe t aan de behoeften van uw bedrijf:

De WOD® Premium is de "meest volledige versie" van het instrument. Het brengt zowel positieve als negatieve welzijnsindicatoren in kaart: betrokkenheid, organisatorische inzet, stress, burn-out, absenteïsme ....
Bovendien brengt het alle mogelijke drijvende krachten in kaart:
- werkfactoren die van invloed zijn op het psychosociale welzijn op de verschillende niveaus van de werksituatie (taak, team, management, organisatie)
- persoonlijke hulpbronnen op individueel niveau (bv. veerkracht, optimisme, self-efficacy, veranderingsvermogen).

De vragenlijst van de WOD® Premium bestaat uit 100 vragen en vergt 15 minuten om in te vullen.
De WOD™ Premium biedt u een evenwichtige en diepgaande analyse van de dynamiek in uw organisatie, waardoor u verschillende initiatieven tegelijk kunt lanceren en uw investeringen efficiënter kunt toewijzen. Het past bijzonder goed in een geïntegreerde aanpak.

Wilt u meer weten? Zie ook all-in meeting.

De WOD® PSRA is speciaal ontworpen voor een psychosociale risicoanalyse. Hij meet de welzijnsindicatoren die in de Europese wetgeving worden benadrukt: stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk (bv. pesterijen) en absenteïsme. Daarbovenop bevat hij alle drijfveren van de WOD® Premium.
 Met de WOD® PSRA kunt u voldoen aan uw wettelijke verplichtingen als werkgever en kunt u stress en andere psychosociale problemen op de werkplek aanpakken.

Wilt u meer weten? Zie ook Psychosociale risicoanalyse.

De WOD®Positive focust op 'positieve' welzijnsindicatoren: werkbetrokkenheid, organisatiebetrokkenheid, werktevredenheid, loyaliteit en ambassadeurschap. Daarnaast bevat het alle drivers van WOD® Premium.
 De WOD®Positive kan worden gebruikt voor bevlogenheids- en arbeidstevredenheidsonderzoeken, maar ook voor employer branding onderzoeken. Het is bijzonder geschikt voor een waarderende en empowerende aanpak, die gericht is op het bevorderen van welzijn.

Wilt u meer weten? Zie ook de enquête over betrokkenheid.

De WOD®Quick Scan bestaat uit een weloverwogen selectie van 20 vragen van de WOD® Premium. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 5 minuten in beslag, maar toch zijn alle welzijnsindicatoren en drijfverengroepen (werkdimensies) vertegenwoordigd. Zo kunt u heel snel de psychosociale temperatuur op een bepaald moment meten.
 De WOD® Quick scan kan dienen als opstap naar een uitgebreidere analyse met behulp van de WOD® PSRA, de WOD® Positive of de WOD® Premium. Het kan ook het startpunt zijn voor de uitvoering van een impulsenquête met de WOD® Barometer.

Wilt u meer weten? Zie ook Quick scan.

De WOD® Barometer is een polsslag, die gedurende het jaar herhaaldelijk - bijvoorbeeld elk kwartaal - wordt uitgevoerd. De regelmatige metingen stellen u in staat uw actieplan op een meer continue manier te evalueren.

Wilt u meer weten? Zie ook pulsemeting.

Voor diepgaande analyses van specifieke thema's biedt Pulso ook korte vragenlijsten (modules) met aanvullende items, over diverse onderwerpen. In onderstaande lijst vindt u een overzicht van specifieke 'thema-vragenlijsten' die Pulso heeft ontwikkeld
 :- Telewerken-
 Digitalisering & disconnection- Ergonomie van computerwerk-
 Managementstijl- Management op afstand- Organisatieverandering- Veiligheid op het werk-
 Lifestyle- Alcohol & Drugs-
 Engagement- Ongewenst gedrag op het werk- Ziekteverzuim-
 Leeftijdsbewust beleid
 - Ergonomie - fysieke aspecten van de werkplek - Individuele hulpbronnen
 Pulso kan ook nieuwe vragenlijsten ontwikkelen over specifieke thema's in co-creatie met uw project managers.

Wilt u meer weten? Zie ook fully tailored WOD® en fully tailore research.

Naast onze gestandaardiseerde WOD®-vragenlijsten en -dashboards kunnen wij ook enquêtes, quick scans en barometers ontwikkelen die volledig op uw organisatie zijn afgestemd.
 De krachtige WOD®-tool maakt het ook mogelijk om uw eigen gegevens te integreren en biedt u onmiddellijk na de afsluiting van de enquête meteen al visualisaties van hoge kwaliteit en zeer gedetailleerde resultaten.

Wilt u meer weten? Zie ook fully tailored.

VRAAG HET GEWOON!

Wilt u meer weten?

+

Ontdek onze andere Digitale tools

 • WOD®
  WOD®

  Meet het welzijn van uw organisatie met een gebruiksvriendelijke en betrouwbare enquêtetool. De inzichtelijke resultaten zijn een perfect startpunt voor verdere optimalisatie.

  +
 • RE-BOOST® App
  RE-BOOST® App

  Stel uw werknemers in staat om hun eigen psychosociaal welzijn te managen en installeer dankzij Re-Boost® een systeem van continu luisteren!

  +
 • HAPPY CARE
  HAPPY CARE

  Verhoog de mentale weerbaarheid van uw medewerkers. Gebruikers leren dankzij deze e-learning tool om te beoordelen welke levensdomeinen het belangrijkst zijn voor hen en om hoe deze domeinen aan te pakken.

  +
 • APPA
  APPA

  Installeer een gebruiksvriendelijke en betrouwbare toegang tot het EAP van uw bedrijf dankzij APPA. Via deze tool kunnen werknemers hun hulpvraag zelf omschrijven en vervolgens hun eigen hulpverlener kiezen.

  +
 • BURN-OUT ASSESSMENT-TOOL
  BURN-OUT ASSESSMENT-TOOL

  Deze tool maakt een schatting van het risico op burn-out binnen uw organisatie en voor elke individuele werknemer. Bovendien levert de BAT onmiddellijk feedback en advies.

  +
 • SAFETY ATTITUDE SCREENING
  SAFETY ATTITUDE SCREENING

  Opsporen van potentiële risico's in de houding van werknemers en sollicitanten ten aanzien van veiligheid op het werk met behulp van onlinetests die sociaal wenselijke antwoorden omzeilen.

  +
 • START TO CAN
  START TO CAN

  Help de jongere generatie met het stellen van doelen en het nemen van de nodige stappen om ze te bereiken. Met behulp van dit instrument kunt u hun autonomie en zelfmanagement vergroten.

  +
 • STUDEREN ZONDER BLOKKEREN
  STUDEREN ZONDER BLOKKEREN

  Help studenten om te gaan met specifieke leerproblemen, via deze zelftest en online trainingstool.

  +