Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Individuele en teamgroei stimuleren
  3. Coachende aanpak

Coachende aanpak

Pulso biedt verschillende soorten coachingstrajecten aan voor medewerkers, kaderleden en teams.  

Coaching is de beste manier om vaardigheden te ontwikkelen op een diepgaand niveau. Een professionele coach biedt begeleiding in de vorm van een werkgerelateerd persoonlijk leertraject of in de vorm van een teamtraject. Coaching kan worden opgestart als een op zichzelf staand programma of kan worden ingebed in lopende training- of consultingprogramma's.
 In onze coaching aanpak richten we ons sterk op het niveau van 'overtuigingen'. De manier waarop we denken en kijken naar de wereld en onszelf bepaalt immers in grote mate hoe we ons voelen en gedragen. Om gedragsverandering te bewerkstelligen, is het daarom vaak essentieel om te werken op het niveau van gedachten, percepties en interpretaties. Parallel daaraan werken we ook aan het wegnemen van belemmeringen en het inzetten van krachtbronnen op het niveau van gedrag en competenties.
 Coaching is aangewezen :

- Wanneer doelen of objectieven niet of onvoldoende bereikt worden- Wanneer specifieke medewerkers een basisniveau van vaardigheden niet halen- Wanneer een team worstelt met moeilijkheden of interne strubbelingen- Wanneer het welzijn van een medewerker in gevaar is- Wanneer een medewerker in de toekomst geconfronteerd zal worden met veranderingen of wanneer promotie in zicht is-
 Of 'gewoon' omdat persoonlijke ontwikkeling altijd een aandachtspunt moet zijn

Lees meer over onze verschillende coaching programma's verderop of contacteer ons met vragen !

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+