Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Organisatiedynamiek bevorderen
  3. Strategisch welzijnsbeleid

STRATEGISCH WELZIJNSBELEID

Uw organisatie kan een gezondere en dynamischere organisatie worden door sterk in te spelen op de eigen strategie en waarden.

De vraag van het publiek naar werkbaar werk neemt toe. Ook ondernemers besteden om economische redenen steeds meer aandacht aan de veerkracht en het welzijn van hun werknemers. Er ontstaat dus een algemeen besef van het belang van welzijn binnen de bedrijfsvoering. Veerkrachtige medewerkers zijn immers een voorwaarde voor een sterke, flexibele en effectieve organisatie.

Maar hoe maak je je werk nu echt uitvoerbaar? Waar moet je beginnen? Wat is een welzijnsbeleid? Op welke aspecten richt u zich? Hoe kunt u voortbouwen op wat er al is? Hoe zorgt u ervoor dat welzijn geen geïsoleerd of eenmalig thema wordt, maar levendig blijft binnen uw organisatie? Hoe verankert u welzijn in alle lagen van uw organisatie?

Pulso kan u begeleiden in één, meerdere of alle fasen van de ontwikkeling van een strategisch en geïntegreerd welzijnsbeleid, en bovendien dit welzijnsbeleid afstemmen op uw bedrijfsstrategie. Dit kan door:

- Inzet van de juiste instrumenten om samen met u de huidige sterke en zwakke punten in het welzijn van uw organisatie te analyseren. - Een degelijk voorstel uitwerken om concrete beleidslijnen, actieplannen en programma's uit te werken. - Aan de slag zodra u het startsein geeft. - Ervoor zorgen dat de voorstellen duurzaam worden geïmplementeerd en geïntegreerd in uw bedrijf.

Indien gewenst kunnen metingen worden ingebouwd en herhaald. Want uiteindelijk wordt elk beleid afgerekend op zijn efficiëntie. Daarom helpt Pulso niet alleen bij het samenstellen van de business case, maar ook bij het meten van de effectiviteit van uw acties en het aantonen van de ROI van uw beleid.

Een geïntegreerd, strategisch uitgelijnd en goed geïmplementeerd welzijnsbeleid versterkt uw organisatie en heeft een positieve ROI. Het maakt uw medewerkers weerbaar en verhoogt zo de flexibiliteit en effectiviteit van uw organisatie.

Wenst u uw welzijnsstrategie te implementeren of te optimaliseren? Contacteer ons

Naast individuele re-integratiebegeleiding kan Pulso ook op organisatieniveau ondersteuning bieden bij het voorkomen en aanpakken van verzuim en bij het versnellen en versterken van re-integratie, waarbij steeds procesmatig wordt gewerkt.

Initiatieven ter voorkoming van absenteïsme en ter versterking van het integratieproces omvatten:

- Stimuleren van een inclusieve organisatiecultuur-
 Procesmatige aanpak van verzuim waarbij uw leidinggevenden worden betrokken (verzuimanalyse, plan van aanpak, opstellen procedures, rollen en vertrouwelijkheden, opvolging)

- Opzetten van een procesflow na ziekteverzuim

- Opstellen van een verzuimtoolkit

-Screenen en opleiden van casemanagers arbeidsongeschiktheid

- Opleiden van leidinggevenden over verzuim- en re-integratiebeleid of verzuim

- en re-integratiegesprekken

- Voeren van verzuimgesprekken

- Implementeren van een Employee Assistance Programme

- Implementeren van het Re-integratieprogramma van Pulso

 Wilt u uw ROI zien bij het implementeren van verzuimbegeleiding in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Helaas kunnen kritieke incidenten (ongeval, plotse dood, zelfmoord, agressieve situaties ...) niet altijd worden voorkomen, ook al doet de organisatie er alles aan om de risico's tot een minimum te beperken. Maar vooraleer een schokkend incident zich voordoet, kan er heel wat preventief werk verricht worden.
Pulso kan u helpen met de volgende initiatieven:

- Analyse van het veiligheids- en crisisbeleid (hoe voorkomen we schokkende gebeurtenissen? Wat doe je precies als zich een incident voordoet? Wie? Wat? Wanneer? ) en opstellen van een actieplan (inclusief analyse van beschikbare gegevens)
 - Samenstelling, screening en opleiding van een intern crisisteam- Sensibiliseren en opleiden van medewerkers (potentiële slachtoffers) om weerbaarder te zijn in de omgang met schokkende gebeurtenissen- Sensibiliseren, opleiden en begeleiden van de leidinggevenden, vertrouwenspersonen, HR, ... in de omgang met slachtoffers

Voor meer informatie over ons crisis- en trauma hulpaanbod, contacteer ons

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+