Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Organisatiedynamiek bevorderen
  3. Investeren in leiderschapsontwikkeling

INVESTEREN IN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Leiderschap in een organisatie schept het klimaat waarbinnen de missie gerealiseerd kan worden. Leiders dragen de strategie uit en bepalen hoe teams en medewerkers de operationele plannen uitvoeren.

Maar hoe integreer je leiderschap in een breder welzijnsbeleid? Wat voor soort leiderschap en visie streef je na? Op welke aspecten richt u zich? Hoe breng je je waarden en missie tot leven? Hoe meet je de voortgang van het leiderschap?

Pulso kan u ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van de leiderschapsstijl die voor u het beste werkt. Met behulp van leiderschaps- en zelfevaluatiemetingen kan een beeld worden gevormd van uw huidig leiderschap en de verbeterpunten. Samen kiezen we de geschikte implementatiemethodiek afgestemd op de gewenste veranderingen: training of coaching, groepsdynamica of in besloten kring, etc.

Effectief leiderschap activeert uw mensen en uw organisatie en laat iedereen naar dezelfde doelen toe werken.

Wilt u de effectiviteit van uw leiderschap vergroten? Neem contact met ons op.

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+