Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Organisatiedynamiek bevorderen
  3. Staffing service

STAFFING SERVICE

On-Site support bij het bereiken van uw welzijnsdoelen

Welzijnsinvesteringen hebben een positieve impact op de motivatie en prestatie van uw medewerkers, op de tevredenheid van uw klanten en op de financiële resultaten van uw organisatie. 

Echter, u goed georganiseerd krijgen op het structureel uitbouwen, implementeren en opvolgen van een werkend welzijnsbeleid, en van de voor u juiste welzijnsacties, is niet evident. Nog al te vaak probeert men gedefinieerde gezondheidsdoelen vast te leggen in een welafgebakend project en/of binnen een specifieke tijdspanne. Deze pogingen zijn begrijpelijk, een juiste balans vinden in de daily ongoing business en welzijnsinvesteringen voor de toekomst is een uitdaging. De mogelijkheden van intern personeel om hier voldoende en structureel tijd voor vrij te maken blijken in de praktijk vaak beperkt. 

Onze Staffing Service kan een oplossing bieden: op maat van uw vraag leveren wij één, enkele, tot een heel team van well-being experts aan u dat u kan ondersteunen bij het bereiken van uw doelen. Tijdens hun on-site aanwezigheid kiest u flexibel in functie van de op dat moment aanwezige noden en prioriteiten waarvoor en voor hoelang u hen inzet. Niet alleen zet u op die manier optimaal in op een sterke personeelsplanning en kostenbesparing, ook kan u op deze manier interne en externe capaciteiten optimaal benutten, én brengt u uw effectieve welzijnsinvesteringen naar een hoger niveau door het inhuren van kwaliteit waar wij met Pulso garant voor staan.

En last but not least: doordat één of enkele van onze experts voor een bepaalde periode meer structureel worden ingeschakeld, kan dit aan een interessant verlaagd tarief.

Wilt u de prestaties van uw team evalueren? Neem contact met ons op.

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+