Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Omgaan met gevoelige situaties
  3. Crisis ondersteuning

CRISIS ONDERSTEUNING

In tijden van crisis willen organisaties weten dat zij kunnen rekenen op de best mogelijke ondersteuning. Pulso hanteert de volgende drie leidende principes in haar advies en crisisinterventies, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur en voortbouwend op haar jarenlange praktijkervaring op het gebied van crisismanagement:

1. Bevordering van sociale steun

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het gebrek aan sociale steun in de eerste momenten na een ingrijpende gebeurtenis een van de belangrijkste risicofactoren is voor het ontwikkelen van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) (Brewin et al., 2000; Olff et al., 2019; Ozer et al., 2003). Dit is dan ook een van de aandachtsgebieden waar Pulso in haar aanpak de nadruk op legt. Getuigen of slachtoffers van kritieke incidenten mogen in geen geval aan hun lot worden overgelaten; zij moeten zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen het eerste uur) worden opgevangen.
 Onderzoek bevestigt ook dat het bevorderen van sociale steun een kalmerend effect heeft op slachtoffers en hen een gevoel van veiligheid, zelf- en gemeenschapseffectiviteit, verbondenheid en hoop bijbrengt (Hobfoll et al., 2007).
 In counseling en in onze crisisinterventies richten we ons op (1) het installeren van veiligheid (fysiek en psychisch), door middel van steun en een luisterend oor, (2) het geven van informatie en (3) het geruststellen van mensen, kortom ons SIR-principe (Safety - Information - Reassuring).

2. Belang van goede gezondheidsopsporing en monitoring

Wanneer deze sociale steun wordt geboden, vertoont 85-90% van de slachtoffers veerkracht en herstelt zonder verdere professionele hulp (Erik De Soir; Olff et al., 2019; Roberts et al., 2019). Pulso gelooft daarom niet in het onnodig aanbieden van psychologische (na)interventies aan alle slachtoffers. Wij vinden het eerder belangrijk om (vervolg)interventies in eerste instantie te richten op degenen die dat nodig hebben en op de 10-15% van de slachtoffers met een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS. Onze adviezen en interventies richten zich, in overleg met de betrokkenen, op het opsporen van de behoeften en de verdere follow-up van risicoslachtoffers. Het is
 ook mogelijk om op elk moment (24/7)  contact op te nemen met de hulplijn van Pulso indien nodig.

3. Het ritme van de slachtoffers volgen
 Pulso hecht veel belang aan oplossingen op maat, vooral in het kader van crisisinterventies. We hebben immers te maken met een abnormale situatie waarin veel onzekerheid en onduidelijkheid is. De interventie die volgt op een crisissituatie moet dan ook steeds goed aangepast zijn aan de specifieke noden. Er is geen "standaardplan" voorhanden wanneer zich een incident voordoet. Daarom hecht Pulso veel belang aan de eerste verkennende contacten die we hebben met de organisatie na een kritisch incident. Op die manier stemmen we onze initiatieven af op de noden en het ritme van de slachtoffers om erger te voorkomen.
 Na de interventie zullen we steeds met de organisatie de nood aan opvolging bespreken en hen helpen deze noden aan te pakken.

Wilt u meer weten over onze crisisondersteuning? Neem contact met ons op.

Dit programma is erop gericht om medewerkers binnen een organisatie voor te bereiden op de taak om medewerkers te ondersteunen na een crisisincident. Uit onderzoek is gebleken dat goede hulp in de eerste momenten cruciaal is en dat slachtoffers het liefst worden bijgestaan door bekenden/collega's. Daarom is een intern crisisteam onontbeerlijk.
 Deze training vindt plaats in kleine groepen en is gericht op het geven van basisinformatie over crisisincidenten, trauma en posttraumatische stressstoornis, alsmede het aanleren van vaardigheden voor het voeren van crisisresponsgesprekken en debriefings. De principes zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Aanbevolen voor diegenen die de interne rol van traumabegeleider op zich gaan nemen en hun ondersteuningsvaardigheden willen actualiseren. Maar ook voor die werknemers, managers en groepen die geconfronteerd kunnen worden met crisisincidenten.

Wilt u meer weten over ons opleidingsaanbod voor crisisbegeleiders? Neem contact met ons op.

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+