Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Individuele en teamgroei stimuleren
  3. Teamwerk ondersteunen

TEAMWERK ONDERSTEUNEN

Dit programma richt zich op het vergroten van de team veerkracht. Team veerkracht is het vermogen van het team om met tegenslagen om te gaan. Het bepaalt hoe stressgevoelig het team is en hoe het team onder druk blijft functioneren.

De veerkracht van een team vloeit voort uit hoe mensen samenwerken, elkaar vertrouwen, elkaars vaardigheden en sterke punten waarderen en gebruiken, hoe ze communiceren, optimistisch zijn over hun team, en hoe gemotiveerd de teamleden zijn om hun werk te doen. Deze factoren dragen actief bij tot het creëren van een goed werkklimaat, waardoor het team als geheel kan opveren en zelfs groeien wanneer het met moeilijkheden of tegenslagen wordt geconfronteerd.

Samen met het team worden de sterktes en uitdagingen van de individuele teamleden en het team als geheel in kaart gebracht. Vervolgens werken we op een ervarings- en praktijkgerichte manier aan de verschillende bouwstenen van een veerkrachtig team, zoals vertrouwen en optimisme, verbindende communicatie, en werken aan gedeelde waarden en teamdoelen.

Aanbevolen voor teams die hun teamveerkracht willen versterken.

Wilt u meer weten over dit programma? Neem contact met ons op

Een goede communicatie, gekenmerkt door verbinding, oog voor zowel eigen noden als die van de andere, en het kunnen uiten van negatieve en positieve feedback, speelt een centrale rol in een goede teamwerking en biedt een stevige basis bij het aangaan en onderhouden van constructieve klantencontacten. Daarnaast is assertieve communicatie een belangrijke vaardigheid bij het nastreven van individuele - en teamveerkracht.

Ons programma communicatie/assertiviteit/feedbackcultuur laat medewerkers, managers en teams op een interactieve manier stilstaan bij en vooral aan de slag gaan met de verschillende aspecten van goede communicatie. Op die manier werken ze aan een zelfzekere en assertieve omgang in de onderlinge communicatie en in de communicatie naar klanten en derden. 
 

De kwaliteit van onze (werk)relaties heeft een grote invloed op onze veerkracht. Bovendien vormen gezonde teamrelaties een buffer tegen werkgerelateerde stress. Een goed functionerend team is op zijn beurt een basisvoorwaarde voor het behalen van resultaten.
 Ons programma wil werknemers en managers bewust maken van het belang van goede sociale relaties en van de fundamenten voor sterk teamwerk en samenwerking. Afhankelijk van de specifieke vraag worden bepaalde teammodellen ingebouwd om mee te werken.

Aanbevolen voor medewerkers, managers en teams die nieuwsgierig zijn naar het functioneren van teams en het creëren van meer samenhorigheid.

Wilt u meer weten over ons aanbod ter ondersteuning van teamwerk? Vraag het
ons

Op elke werkplek kunnen vroeg of laat conflicten ontstaan. Het is belangrijk om er niet van uit te gaan dat ze vanzelf zullen verdwijnen. Het is daarom van essentieel belang dat managers en andere interne welzijnsactoren worden opgeleid in de vereiste preventieve en curatieve vaardigheden op het gebied van conflictbeheersing. Leidinggevenden leren constructieve steun te bieden wanneer conflicten voor het eerst de kop opsteken, maar ook onderscheid te maken tussen mildere onenigheidssituaties en complexere conflicten die het best met professionele hulp worden aangepakt.

Aanbevolen voor wie de grondbeginselen van conflictpreventie en -beheersing wil kennen, en de nodige vaardigheden wil aanleren om hiermee om te gaan.

Wilt u meer weten over ons aanbod op het gebied van conflictbeheersing? Vraag
het ons 

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+