Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Individuele en teamgroei stimuleren
  3. Veerkracht, stress en burn-out

VEERKRACHT, STRESS EN BURN-OUT

Het gaat om een interactieve training in een kleine groep die actief werkt aan het verbeteren van de omgang met stress en stressgerelateerde klachten. Deelnemers leren over de oorzaken van hun stress, hun stresssignalen, en de copingtechnieken die hen helpen om stress te hanteren. Deze technieken zijn afkomstig uit de (3e generatie) cognitieve gedragstherapie, de positieve psychologie en de oplossingsgerichte therapie, dewelke allen evidence-based zijn.
 De focus ligt op concrete uitdagingen uit het (professionele) leven van de deelnemers, waarbij praktische tools worden aangereikt en de deelnemers worden aangemoedigd om hun gedrag in werk en leven te veranderen. Aan het einde van de training keren de deelnemers huiswaarts met een actieplan om hun sterke punten en verbeterpunten aan te pakken.
 Deze training richt zich voornamelijk op alle werknemers met lichte stressgerelateerde klachten die actief willen leren om beter met stress om te gaan.
 Onze app 'Re-boost®', om stressgerelateerde signalen op te sporen, kan als aanvulling worden aangeboden.
 Wilt u meer weten over ons aanbod van stressmanagementtrainingen? Neem contact met ons op

Een cursus voor grote groepen gericht op het aanleren van stress management vaardigheden op een wetenschappelijk bewezen manier.
 De cursus is gebouwd op de principes van de (3e generatie) cognitieve gedragstherapie en de positieve psychologie. Bovendien maakt het programma gebruik van de psychoeducatieve methode voor grote groepen, zodat deelnemers kunnen genieten van de anonimiteit en veiligheid van de groep. De noodzakelijke kennis wordt op een aantrekkelijke manier aangeleerd, waardoor de beperkingen van minimale interactie in grote groepen omzeild worden. Deelnemers krijgen verschillende extra hulpmiddelen aangeboden (oefeningen, video's, apps, leeslijst, etc.) om tussen de sessies en achteraf verder te werken aan hun copingmechanismen.
 Het programma bestaat uit 6 sessies met een vaste inhoud: - Basis stress en veerkracht - Omgaan met je lichaam- Omgaan met je gedachten (en gevoelens
 )- Omgaan met je gedrag- Het geleerde toepassen op werkgerelateerde stress en slaap- Het geleerde toepassen op depressie, angst en verslaving
 Deze opleiding is gericht op werknemers zonder stress of met milde stressklachten die zich willen wapenen tegen (meer) stress of verder gevorderde klachten.

Wilt u meer weten over deze effectieve training voor grote groepen? Neem contact met ons op

Elke dag ervaren we kleine en grote uitdagingen die ons uit balans kunnen brengen. Deze opleiding wil deelnemers hier beter op voorbereiden.  De interactieve veerkrachtversterkende training is gebaseerd op de positieve invalshoek van veerkracht en betrokkenheid. De training legt het concept 'veerkracht' uit en hoe je het kunt versterken. Hij wordt vaak aangeboden in combinatie met onze online tool Happy Care.
 De volgende concepten staan centraal:

- Leef naar je doelen toe
- Investeer in relaties
- Denk positief
- Wees je bewust van jezelf
- Leef hier en nu- Neem de regie over je leven
- Leid een gezond en actief leven


 Gericht op medewerkers die actief willen werken aan het versterken van hun eigen veerkracht, en dit in een vertrouwelijke omgeving.

Wilt u meer weten over ons veerkrachtaanbod?  Neem contact met ons op

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het psychosociale welzijn van hun werknemers, waar ze tevens medeverantwoordelijk voor zijn. In deze training ontwikkelen zij vaardigheden om het welzijn van hun medewerkers en team te bevorderen.
 De nadruk ligt op preventie: ze leren de basisvoorwaarden om de veerkracht van het team in het algemeen te vergroten (zoals het creëren van psychologische veiligheid, investeren in autonomie, samenhorigheid en competentie).
 Maar de training kan ook gebruikt worden in geval van uitdagingen en moeilijkheden op het vlak van welzijn. In dat geval leren ze tekenen van onwelzijn en stress te herkennen, de dialoog aan te gaan en door te verwijzen waar nodig.
 Gericht op leidinggevenden die willen leren hoe ze de veerkracht binnen het team en bij individuele medewerkers kunnen vergroten.

Wilt u meer weten over ons opleidingsaanbod stress detection for managers?  Contacteer 

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+