Neem contact met ons op

  1. Home
  2. Omgaan met gevoelige situaties
  3. Team bemiddeling

TEAM BEMIDDELING

Wanneer een conflict het hele team aangaat, is het belangrijk om op teamniveau te werken.

Bij conflictbemiddeling op teamniveau investeren we parallel in de kennis, houding en vaardigheden van iedereen die bij het conflict betrokken is. Het ontwikkelen van een open en nieuwsgierige houding, gedrag en taal bij individuele medewerkers, managers, teams en organisaties is immers de beste garantie voor echte verandering in het omgaan met frustraties, irritaties en de spanningen die samenwerking met zich meebrengt.
 We stimuleren een open klimaat binnen teams en organisaties, waar ruimte is voor verschillen en discussie. Als verschillen worden toegestaan, gaat er geen energie verloren aan het vechten voor dezelfde rechten, het vormen van kliekjes of het mentaal afhaken en de kop in het zand steken. Wanneer mensen binnen organisaties constructief kunnen omgaan met verschillen, zorgt dit ervoor dat conflicten niet ontploffen, en relaties niet verzuren of vastlopen.
 Ook hier brengt een ervaren bemiddelaar het gesprek op gang, legt samen met het team het spanningsveld bloot, richt zich op het creëren van begrip en verbinding en werkt met het team toe naar mogelijke oplossingen.
 Het kan gaan om bemiddeling in teams, in directiecomités of binnen familiebedrijven.
 Wilt u meer weten over onze team bemiddelingsdienst? Neem contact met ons op.

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+

Omgaan met gevoelige situaties