Neem contact met ons op

 1. Home
 2. Omgaan met gevoelige situaties
 3. Absenteïsme

ABSENTEÏSME

Wat is de impact van absenteïsme op uw organisatie?

Absenteïsme op het werk is wereldwijd een groot en groeiend probleem. In toenemende mate heeft dit verzuim duidelijk een psychologische oorsprong: depressie, angst, burn-out, stress, balans werk-privé enz.

Elk verzuim van een werknemer brengt aanzienlijke kosten en schade met zich mee voor verschillende partijen: de werknemers zelf (verlies van salaris, structuur, sociale contacten, het gevoel een bijdrage te leveren), de organisatie waar ze tewerkgesteld zijn (verlies van productie, vervanging, opleiding, enz.), de verzekeraar en de maatschappij.
 Daarnaast wordt verzuim gezien als slechts het topje van de ijsberg, een zichtbaar teken dat het welzijn en de motivatie van werknemers afneemt. Onderzoek toont aan dat de kans op verzuim beduidend kleiner is in een zorgzame organisatie dan in een bedrijf dat alleen geïnteresseerd is in de resultaten van zijn werknemers.

In de meeste organisaties begint een plan om het ziekteverzuim terug te dringen met een goed zicht op het ziekteverzuimcijfer van het bedrijf en de impact ervan. Zodra er een engagement is om het absenteïsme aan te pakken, is een goed inzicht in de belangrijkste oorzaken belangrijk, evenals een overzicht van wat er al in gang is gezet.
 Geen van de bedrijven waarmee Pulso samenwerkt, begint bij nul. Daarom streven we naar een integrale visie op welzijn.  De preventie van verzuim en de aanpak van reïntegratie vormen een essentieel onderdeel van een integraal welzijnsbeleid.

Pulso kan u helpen door de bomen het bos te zien als het gaat om uw verzuim- en reïntegratie-uitdagingen.
 Aan de hand van een procesmatige en beproefde methodiek bedenken wij samen met u een aanpak om verzuim te voorkomen en uw re-integratieproces te versterken. Dit doen we op een manier die past bij uw organisatie.

Wij beginnen altijd met het in kaart brengen van uw huidige situatie op de verschillende preventieniveaus. We helpen u bij het formuleren van acties of oplossingen om lacunes te dichten of om aan de noden te voldoen. Bovendien zullen we de benodigde onderdelen van een zinvol verzuim- en reïntegratiebeleid ontwikkelen en vervolgens implementeren. Samen verankeren we het nieuwe beleid in het DNA van uw organisatie.

Wat ziekteverzuim en reïntegratie betreft, stellen wij samen met u uniforme procedures op en definiëren wij duidelijke rollen, omdat die cruciaal zijn om de verzuimdrempel op te trekken en de reïntegratiedrempel te verlagen.

Wij kunnen u helpen bij het:

 • Bepalen van uw visie op langdurig verzuim
 • Registreren van het verzuim (kost) en het creëren van informatieve dashboards
 • Analyseren van uw risico's (groepen, factoren) via kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes
 • Bepalen van het beleid, de procedures, rollen en verantwoordelijkheden
 • Maken van een preventieplan voor langdurig verzuim, inclusief risicogroepenbeleid
 • Garanderen van structurele maatregelen om psychosociale risico's te voorkomen
 • Ondersteunen van trainingen en programma's voor medewerkers/ interne specialisten en managers
 • Sensibiliseren en communiceren

Een duurzaam re-integratiebeleid dat een nauwe opvolging garandeert en is ingebed in de visie van uw organisatie, zal de betrokkenheid van uw werknemers vergroten. Dit zal op zijn beurt resulteren in een lager absenteïsme en een snellere terugkeer naar het werk. Een win-win situatie voor zowel de organisatie als haar werknemers.

Pulso kan u helpen uw specifiek reïntegratiebeleid te definiëren of te optimaliseren. Wilt u meer weten? Contacteer ons.

VRAAG HET GEWOON!

Een vraag, een specifiek verzoek of een demonstratie

+

Omgaan met gevoelige situaties